Πηγές

Μια σειρά από πηγές για τους επαγγελματίες υγείας (HCP) και τα άτομα με HIV λοίμωξη (PLHIV).

Η ολιστική προσέγγιση (Full 360) - Επισκόπηση

Φιλοδοξία της ολιστικής προσέγγισης (Full 360) είναι να επιτύχει μια συνολική κατάσταση υγείας των ατόμων με HIV λοίμωξη που να είναι εξίσου καλή ή ίσως και καλύτερη από την αντίστοιχη του γενικού πληθυσμού. Η παρακάτω πηγή παρέχει μια επισκόπηση της πρωτοβουλίας Full 360.

DOWNLOAD

 

Η ολιστική προσέγγιση (Full 360) –
Διευρυμένες προσδοκίες

Η ολιστική προσέγγιση (Full 360) διευρύνει το σημερινό όραμα 90-90-90 προσθέτοντας τον απόλυτο στόχο της καλής υγείας. Δείτε τις νέες προσδοκίες αναφορικά με τη φροντίδα των ατόμων με HIV λοίμωξη στο παρακάτω έγγραφο PDF.

DOWNLOAD

 

Η ολιστική προσέγγιση (Full 360):
Λήψη παρουσίασης σε PowerPoint

DOWNLOAD

 

Κατανόηση των προσδοκιών των ατόμων με HIV λοίμωξη

Στα παρακάτω βίντεο μιλήσαμε με άτομα με HIV λοίμωξη και κλινικούς ιατρούς για αυτά που κάνουν έναν γιατρό σπουδαίο, για όσα θέλουν να συζητήσουν και για το μέλλον της φροντίδας του HIV.

Τι κάνει έναν γιατρό σπουδαίο;
Απόψεις των ατόμων με HIV λοίμωξη

Τα άτομα με HIV λοίμωξη και οι επαγγελματίες υγείας συναντώνται για να συζητήσουν τα στοιχεία που πιστεύουν ότι κάνουν έναν ιατρό που ειδικεύεται στην HIV λοίμωξη σπουδαίο.

Η καμπάνια με τίτλο «HIV is: Just a part of him» ενθαρρύνει τους επαγγελματίες υγείας στον τομέα της HIV λοίμωξης να προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα από την απλή καταγραφή του ιικού φορτίου ως μέτρου καλής υγείας και να συμπεριλάβουν σε κάθε επίσκεψη στην κλινική συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους διατήρησης της καλής υγείας.

 

Τι θέλουν να συζητούν τα άτομα με HIV λοίμωξη
στις επισκέψεις στο ιατρείο;

Τα άτομα με HIV λοίμωξη και οι επαγγελματίες υγείας συναντώνται για να εξετάσουν τα βασικά θέματα υγείας που θέλουν να συζητούν κατά τη διάρκεια των ραντεβού τους.

 

Ποια μορφή πρέπει να έχει η μελλοντική φροντίδα του HIV;

Τα άτομα με HIV λοίμωξη και οι επαγγελματίες υγείας συναντώνται για να συζητήσουν το μέλλον της φροντίδας του HIV και το πόσο σημαντική είναι μια ολιστική προσέγγιση θεραπείας τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

 

Προβληματισμοί για την υγεία των ατόμων με HIV λοίμωξη

Όλα τα άτομα με HIV λοίμωξη έχουν διαφορετικό ιστορικό και εμπειρίες. Εδώ, μοιραζόμαστε προσωπικές εμπειρίες από τη διάγνωση και τη διαβίωση με τον ιό HIV.