Συνεχιζόμενη φροντίδα – Υποστήριξη για τους επαγγελματίες υγείας και τα άτομα με HIV λοίμωξη – η ολιστική προσέγγιση (Full 360)

Το 2013, τα Ηνωμένα Έθνη δεσμεύτηκαν για την επίτευξη του στόχου 90-90-90, ενός φιλόδοξου στόχου για την εξάλειψη της επιδημίας της HIV λοίμωξης. Η ολιστική προσέγγιση (Full 360) προχωρά ένα βήμα παραπέρα προσθέτοντας έναν τέταρτο στόχο: την επίτευξη καλής ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία για το άτομο που ζει με τον HIV, παρόμοιας με αυτήν που απολαμβάνει ο γενικός πληθυσμός. Πληροφορίες και πηγές παρέχονται εδώ

Το 2013, τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν το πρόγραμμα 90-90-90 για την εξάλειψη της παγκόσμιας επιδημίας του AIDS. Στόχος του ήταν η επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων έως το 2020:1

  1. Το 90% των ατόμων με HIV λοίμωξη να έχουν διαγνωστεί
  2. Το 90% των ατόμων που έχουν διαγνωστεί να λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία
  3. Το 90% των ατόμων που λαμβάνουν θεραπεία να έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο

Η ολιστική προσέγγιση (Full 360) εξετάζει το εξής: τι γίνεται με τα άτομα με HIV λοίμωξη όταν το ιικό τους φορτίο φτάσει σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα; Ο στόχος είναι να διατηρήσουν ένα προφίλ καλής ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία παρόμοιο με τον γενικό πληθυσμό.3

Η συνεχιζόμενη φροντίδα αντιστοιχεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης που περιλαμβάνει τόσο τη διαχείριση της HIV λοίμωξης (που είναι πλέον μια χρόνια νόσος) όσο και των επιπλέον προβλημάτων υγείας των ατόμων με HIV λοίμωξη (όπως π.χ. συννοσηρότητες).

Συμμόρφωση

Η μη συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία είναι η πιο συχνή αιτία αποτυχίας της αγωγής2

Περισσότερα

Συννοσηρότητες και HIV

Η μείωση του κινδύνου ανάπτυξης συννοσηροτήτων σε άτομα με HIV λοίμωξη αποτελεί ζητούμενο για όλες τις ηλικιακές ομάδες

Περισσότερα

Πηγές

Κλινικές πηγές πληροφόρησης και χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους επαγγελματίες υγείας

Περισσότερα

Η ολιστική προσέγγιση (Full 360)

Η ιολογική καταστολή είναι μόνο το πρώτο βήμα για τα άτομα με HIV λοίμωξη. Η ολιστική προσέγγιση (Full 360) εστιάζει στη σημασία της καλής υγείας μακροχρόνια

Περισσότερα