Σύγχρονη Θεραπευτική Προσέγγιση

Οι Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες συνιστούν την άμεση έναρξη της ART σε όλα τα άτομα με HIV λοίμωξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό κυττάρων CD4+, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου και να αποτραπεί η μετάδοσή της.1-4

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την έναρξη ή τροποποίηση της ART

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τον ασθενή είναι:1,2

 • Τρόπος ζωής
 • Ιικό φορτίο και αριθμός κυττάρων CD4 κατά την έναρξη
 • Προηγούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
 • Συννοσηρότητες και συνυπάρχουσες λοιμώξεις
 • Συγχορηγούμενα φάρμακα
 • Δυνατότητα συμμόρφωσης, τόσο στο παρόν όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς
 • Ιολογική αντοχή κατά την έναρξη
 • Προγραμματισμένη εγκυμοσύνη

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τη θεραπεία είναι:1,3

 • Ιολογική αποτελεσµατικότητα
 • Πιθανές βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες
 • Αριθμός των χαπιών ημερησίως
 • Συχνότητα των δόσεων
 • Ενδεχόμενο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φαρμάκων
 • Κόστος
 • Πιθανή τοξικότητα
 • Ευκολία
 • Λήψη τροφής

Βελτίωση της συμμόρφωσης:

Τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η τήρηση της ART μπορεί να βελτιωθεί με τις ακόλουθες πρακτικές:2,3

 • Συμβουλευτική από ομάδες ομοτίμων (ατόμων με HIV λοίμωξη)
 • Μηνύματα κειμένου στο κινητό
 • Συσκευές υπενθύμισης
 • Γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες συμπεριφοράς και τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής
 • Θεραπευτικά σχήματα που απλοποιούν τη λήψη
 • Απρόσκοπτη πρόσβαση στην αντιρετροϊκή αγωγή και σε υπηρεσίες περίθαλψης, φροντίδας και πρόληψης
 • Ευέλικτος προγραμματισμός των ραντεβού
 • Υποστήριξη στις μετακινήσεις

Η καταλληλότερη αντιρετροϊκή θεραπεία είναι αυτή που βασίζεται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ανοχής και της ευκολίας συμμόρφωσης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες του ασθενούς, το κοινωνικό περιβάλλον, ο τρόπος ζωής του, οι συννοσηρότητες και η συγχορήγηση άλλων φαρμάκων.