Έναρξη θεραπείας

Οι Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες συνιστούν την έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας σε όλα τα άτομα με HIV λοίμωξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό κυττάρων CD4+ προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου και να αποτραπεί η μετάδοσή της.1-4