Επίτευξη ιολογικής καταστολής

Η αντιρετροϊκή αγωγή (ART) συνιστάται σε όλα τα άτομα με HIV λοίμωξη και εξατομικεύεται κατάλληλα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε ατόμου.*

Το 2013, τα Ηνωμένα Έθνη εισήγαγαν φιλόδοξους στόχους για να σταματήσουν τη μετάδοση του HIV και να θέσουν τα θεμέλια για την εξάλειψη της επιδημίας του AIDS.

Στο πρόγραμμα 90-90-90 αναφέρεται ότι:1

Μέχρι το 2020, το 90% όλων των ατόμων...

που ζουν με HIV
να έχουν διαγνωστεί

που λαμβάνουν θεραπεία
να έχουν μη ανιχνεύσιμο
ιικό φορτίο.

Για να αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων με HIV λοίμωξη που έχουν διαγνωστεί απαιτείται

  • η μετάβαση σε ένα πιο ενεργητικό πρότυπο προσυμπτωματικού διαγνωστικού ελέγχου που να βασίζεται στην ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο για μόλυνση και να προσέρχονται για έλεγχο
  • η αυξημένη εγρήγορση για διάγνωση της HIV λοίμωξης σε άτομα που προσέρχονται στις υγειονομικές δομές
  • η παροχή υποστήριξης και διασύνδεσης με τις υγειονομικές μονάδες φροντίδας και παροχής υπηρεσιών υγείας1

Είναι κρίσιμης σημασίας η κανονικοποίηση των εξετάσεων για τον HIV και η δημιουργία μιας κουλτούρας προληπτικού και συστηματικού ελέγχου για τις κύριες πληθυσμιακές ομάδες σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης, όπως οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, τα διεμφυλικά άτομα και οι γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στην πρόσβαση στο διαγνωστικό έλεγχο και να αυξηθεί η πληροφόρηση των επαγγελματιών υγείας και της κοινότητας σχετικά με την αναγκαιότητα του τακτικού διαγνωστικού ελέγχου για HIV.

Έναρξη θεραπείας

Η αντιρετροϊκή θεραπεία πρέπει να χορηγείται σε όλα τα άτομα με HIV λοίμωξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό κυττάρων CD4+ σύμφωνα με τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες

Περισσότερα

Στόχοι της θεραπείας

Διαρκής ιολογική καταστολή, αποκατάσταση και διατήρηση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, καλό επίπεδο υγείας και ποιότητας ζωής και μείωση του κινδύνου μετάδοσης της HIV λοίμωξης

Περισσότερα

Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση

Οι στρατηγικές θεραπευτικής
αγωγής προσαρμόζονται στις
ατομικές ανάγκες

Περισσότερα

Αρχές κλινικής βελτιστοποίησης

Ενδείξεις και αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την τροποποίηση της αντιρετροϊκής θεραπείας

Περισσότερα