Ποιοι είμαστε

ΕΞΕΛΙΣΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ

Η Gilead Sciences είναι μια πρωτοπόρος βιοφαρμακευτική εταιρεία, η οποία ερευνά κι αναπτύσσει καινοτόμες θεραπείες σε τομείς με σημαντικά θεραπευτικά κενά. Αποστολή της εταιρείας είναι να εξελίσσει τη θεραπευτική φροντίδα των ανθρώπων που πάσχουν από ασθένειες απειλητικές για τη ζωή σε όλο τον κόσμο.