Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τον ιό

Σταματάμε τον ιό

Στις ενέργειες για την πρόληψη της μετάδοσης του HIV συμπεριλαμβάνονται η αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή στα άτομα με HIV λοίμωξη καθώς και η προφύλαξη στα άτομα που δεν έχουν HIV λοίμωξη πριν ή μετά από πιθανή έκθεση στον ιό. Τα στοιχεία της κάθε προσέγγισης παρέχονται παρακάτω.

Πρόληψη μετάδοσης του HIV

Επίτευξη της ιολογικής καταστολής

Η αντιρετροϊκή αγωγή (ART) συνιστάται σε όλα τα άτομα με HIV λοίμωξη και εξατομικεύεται κατάλληλα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Οι συστάσεις για την έναρξη και την τροποποίηση της αγωγής, σύμφωνα με τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες, παρατίθενται εδώ.

Διάγνωση και θεραπευτική αγωγή

Υποστήριξη για τους επαγγελματίες υγείας και τα άτομα με HIV λοίμωξη - Η ολιστική προσέγγιση (Full 360)

Το 2013, τα Ηνωμένα Έθνη δεσμεύτηκαν για την επίτευξη του στόχου 90-90-90, ενός φιλόδοξου στόχου που θα βοηθήσει να δώσουμε ένα τέλος στην επιδημία της HIV λοίμωξης2. Η ολιστική προσέγγιση (Full 360) προχωρά ένα βήμα παραπέρα προσθέτοντας έναν τέταρτο στόχο: την επίτευξη μιας συνολικά καλής υγείας παρόμοιας με αυτήν που απολαμβάνει ο γενικός πληθυσμός. Πληροφορίες και πηγές παρέχονται εδώ.

Συνεχιζόμενη φροντίδα
 

Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τον ιό

Από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης μέχρι την έναρξη της αγωγής και την παρακολούθηση, η σχέση των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμησή τους και τη συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία (ART), συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους.1

H ιστοσελίδα hiv.eu διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία σε συνδυασμό με ενέργειες για τη συμμόρφωση και τη διαχείριση συννοσηροτήτων που σχετίζονται με τον ιό HIV. Περιλαμβάνει την κάλυψη των σημαντικότερων συνεδρίων που πραγματοποιούνται με θέμα τον ιό HIV/AIDS, ειδήσεις και ειδικά αφιερώματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακαλύψτε πηγές, ενέργειες και βασικές πληροφορίες που βοηθούν στην υποστήριξη των ατόμων με HIV λοίμωξη.

Πρόληψη μετάδοσης του HIV

Στρατηγικές για την πρόληψη
του ιού HIV, συμπεριλαμβανομένης
της αποτελεσματικής θεραπευτικής
αγωγής στα άτομα με HIV λοίμωξη
καθώς και της προφύλαξης στα
άτομα που δεν έχουν HIV
λοίμωξη πριν ή μετά από
πιθανή έκθεση στον ιό

Περισσότερα

Διάγνωση και θεραπευτική αγωγή

Ανασκόπηση των θεραπευτικών στόχων και συστάσεις αντιρετροϊκής αγωγής από τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες

Περισσότερα

Συνεχιζόμενη φροντίδα

Πηγές πληροφόρησης που θα βοηθήσουν τα άτομα με HIV λοίμωξη στην τήρηση της αγωγής τους
και στην επίτευξη καλών αποτελεσμάτων για την υγεία τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα

Περισσότερα

Νέα και εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις όπως συνέδρια, διαδικτυακά σεμινάρια και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Περισσότερα